ประเภทของกันสาด

เมื่อถึงช่วงฤดูฝนแล้ว สิ่งที่ทำให้คนอยู้บานหงุดหงิดใจมากที่สุดคือฝนที่สาดเข้ามาในบ้าน และบ้านสมัยนี้ทำในรูปแบบที่โมเดิร์นมากยิ่งขึ้น ชายคามักจะสั้นและพอดีกับตัวบ้านเพื่อความสวยงาม แต่สภาพอากาศในบ้านเรานั้นทั้งร้อนทั้งฝน ทำให้อาจจะไม่มีส่วนชายบ้านที่จะช่วยในการกันสาดและกันแดดได้ จึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า กันสาดกันมากขึ้น นอกจากจะช่วยันฝนแล้วยังช่วยในการกันแดดได้อีกด้วย แต่วัสดุของกันสาดก็มีหลายประเภท…