ประวัติความเป็นมาของการประกันภัย

ประกันภัย ถือเป็นสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยจะทำการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้เอาประกันภัยตกลงมจะต้องมีการชำระเบี้ยประกันภัยเข้ามาก่อน ถึงจะได้รับความคุ้มครองนั่นเอง จุดเริ่มต้นของการประกันภัย พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นเรื่องเกี่ยวกับโจเซฟและความอดอยากในประเทศอียิปต์ เล่ากันว่า ในคืนวันหนึ่งกษัตริย์ฟาโรห์ทรงพระสุบินว่ามีวัวอ้วนเจ็ดตัวกำลังถูกวัวซูบผอมเจ็ดตัวกัดกิน…