ส่งของกับ Deliveree มีข้อดีอย่างไรบ้าง

ปัจจุบันธุรกิจขอการส่งของ ถืออว่ามีบทบาทอย่างมาก สำหรับทุกธุรกิจ ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างมาก การสั่งซื้อสินค้า เปลี่ยนจากการซื้อที่หน้าร้าน มาเป็นการซื้อแบบทางออนไลน์ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าทั้งงหลายเองก็เช่นกัน คนที่มมีหน้าร้านอยู่แล้ว ก็เปลี่ยนมาเพิ่มขายในช่องทางออนไลน์แทน…